REGULAMIN sklepu

 

Przerwa URLOPOWA  w  zakładach obuwniczych:

 

Zakład  Filipczyk ( buty oznaczone symbolem FK ) - urlop od 01.07-31.07.2024

Zakład  Filipczyk przyjmuje  zamówienia  do 15.czerwca

 

Zakład  Lizard ( buty oznaczone symbolem LIZ ) - urlop od 10.07-31.07.2024 

Zakład  Lizard przyjmuje  zamówienia  do 30 czerwca

 

Sklep Internetowy pracuje  w tym  czasie  bez  przerwy.

Możliwa  natychmiastowa  wysyłka  butów  gotowych z Magazynu Butów Gotowych

 

Regulamin Sklepu Internetowego Duże Buty


I Postanowienia ogólne 1.Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego Duże Buty dostępnego pod adresami: www.duzebuty.com.pl , www.duzebuty.info
jest
Jolanta Wardyn, 
prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą 
JOLANTA WARDYN 
z siedzibą w Gdańsku, pod adresem:
ul. Podchorążych 6/11, 
80-298 Gdańsk, 
NIP 584-040-31-68, 
REGON 192539810, 
wpisana do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)

telefon kontaktowy: 696 21 70 40 
od poniedziałku do piątku w godzinach 9-16 
adres mail: sklep@duzebuty.com.pl

Sklep nie jest płatnikiem podatku VAT. 2.Przedmiotem działalności sklepu internetowego Duże Buty jest sprzedaż detaliczna butów gotowych i tworzonych na zamówienie za pośrednictwem sieci Internet. Wszystkie produkty oferowane w sklepie Duże Buty są fabrycznie nowe,
wolne od wad fizycznych i prawnych,oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
Sklep Duże Buty oferuje buty damskie, w zależności od modelu , w rozmiarze 42-46 .

Buty w zakresie rozmiarów 42-46 można zwracać i wymieniać ,
z zastrzeżeniem wyjątków podanych w Paragrafie VIII.

Na indywidualne zamówienie można wykonać botki i kozaki w zakresie "małych" rozmiarów 36-41 .
Takie buty są wykonywane wg indywidualnych wymiarów Zamawiającego , bez możliwości zwrotu , czy zamiany butów .

3.Regulamin określa w szczególności zasady korzystania przez użytkowników ze Sklepu Duże Buty , działającymi w domenach :www.duzebuty.info , www.duzebuty,com.pl sposób składania zamówień, tryb ich realizacji, jak również procedurę reklamacyjną. II Definicje REGULAMIN – niniejszy regulamin SKLEP – sklep internetowy dostępny pod adresami: www.duzebuty.com.pl oraz www.duzebuty.info SPRZEDAWCA– Jolanta Wardyn, prowadząca działalność gospodarczą
pod nazwą JOLANTA WARDYN z siedzibą w Gdańsku, pod adresem: ul. Podchorążych 6/11, 80-298 Gdańsk, NIP 584-040-31-68, REGON 192539810, wpisana do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). USŁUGODAWCA– Jolanta Wardyn, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą JOLANTA WARDYN z siedzibą w Gdańsku, pod adresem: ul. Podchorążych 6/11, 80-298 Gdańsk, NIP 584-040-31-68, REGON 192539810, wpisana do CEIDG
 (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).

KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna
 nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, 
nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego,
 dostępnego pod adresami www.duzebuty.com.pl oraz www.duzebuty.info
lub korzystająca z usługi elektronicznej, telefonicznej lub listowej. USŁUGOBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego, dostępnego pod adresami www.duzebuty.com.pl oraz www.duzebuty.info
lub korzystająca z usługi elektronicznej, telefonicznej lub listowej ZAMÓWIENIE – złożona przez Klienta za pośrednictwem sklepu internetowego Duże Buty telefonicznie, mailowo, listownie oferta zawarcia umowy sprzedaży UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego KONTO – indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie internetowym Duże Buty oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów sprzedaży REJESTRACJA – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w sklepie internetowym Duże Buty ( można złożyć zamówienie także bez rejestracji i zakładania konta ) UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem sklepu internetowego, mailowo, telefonicznie lub listownie TOWAR – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego KONSUMENT – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego Duże Buty w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową III Rejestracja 1.Rejestracja w sklepie internetowym Duże Buty jest dobrowolna i bezpłatna. Rejestracja w sklepie Białe Buty nie jest obowiązkowa- zamówienie można złożyć także bez rejestracji. Aby dokonać zakupu bez rejestracji należy wrzucić produkt do koszyka , przejść do kolejnego etapu naciskając przycisk " złóż zamówienie bez rejestracji ",
podać dane do wysyłki + uwagi do zamówienia. 2.W celu dokonania rejestracji w sklepie Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej sklepu , podając w nim swoje prawdziwe dane. Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu rejestracji zobowiązany jest podać następujące dane: Imię, Nazwisko,Telefon, E-mail,Hasło/powtórz hasło , Ulica i nr domu,Kod pocztowy, Miasto Oprócz danych wskazanych powyżej, Użytkownik zobowiązany jest podać w przypadku Firmy dodatkowo: Nazwę firmy i NIP 2.Po wypełnieniu przez Użytkownika pól formularza rejestracji wymaganymi danymi zostanie utworzone Konto Użytkownika. 3.W przypadku gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie, Użytkownik proszony jest do ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością. W sytuacji, gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, Użytkownik jest proszony do ich aktualizacji i poinformowaniu o tym Sklepu. IV Warunki zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną 1.Usługodawca świadczy za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresami: www.duzebuty.com.pl oraz www.duzebuty.info następujące usługi elektroniczne: a) założenie konta w sklepie internetowym b) umożliwienie złożenia zamówienia poprzez odpowiedni formularz c) umożliwienie kontaktu ze sklepem poprzez odpowiedni formularz kontaktowy 2.Świadczenie usług określonych powyżej jest bezpłatne. 3.Umowa o świadczenie usługi określonej w pkt 1a możliwe jest po wypełnieniu pól formularza danymi rejestracyjnymi: Imię, Nazwisko,Telefon, Hasło/Powtórz hasło,Ulica i nr domu,Kod Pocztowy, Miasto, Kraj oraz w przypadku firmy dodatkowo: Nazwa Firmy oraz NIP. 4.Umowa określona w pkt 1a zawarta jest na czas oznaczony. Czas, o którym mowa w zdaniu poprzednim to czas realizacji zamówienia. Po zrealizowaniu zamówienia konto zostaje usunięte w terminie 30 dni od wysyłki towaru. Klient w każdym czasie może wypowiedzieć umowę świadczenia usługi konta ze skutkiem natychmiastowym, bez wskazywania przyczyn poprzez usunięcie Konta Użytkownika lub przesłania stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@duzebuty.com.pl 5.Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu Klientowi złożenia zamówienia poprzez odpowiedni formularz, określona w w pkt 1b, oraz umowa polegająca na umożliwieniu Klientowi złożenia zapytania przez odpowiedni formularz kontaktowy zawierane są na czas oznaczony i ulegają rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia lub zapytania albo zaprzestania ich składania przez Usługobiorcę. 6.Serwis umożliwia zamówienie oferowanych towarów, korzystając z powszechnie dostępnego oprogramowania, w postaci przeglądarek internetowych, które akceptują pliki typu cookies, np.: przeglądarka FireFox wersja 3 lub nowsze, Opera wersja 9 lub nowsze, Chrome wersja 10 lub nowsze, Internet Explorer wersja 7 lub nowsze Safari. Przeglądarki muszą zawierać zainstalowane najnowsze wersje JAVA i FLASH. Rozdzielczość serwisu jest optymalna w ustawieniach 1024 px. Wszelkie oprogramowanie innych firm, może mieć wpływ na poprawne funkcjonowanie sklepu i należy je wyłączyć.
7.Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w sklepie internetowym niezamówionej informacji handlowej.
8.Usługodawca usuwa konta Usługobiorców po 30 dniach od ich założenia w przypadku braku złożenia zamówienia przez zarejestrowanego użytkownika. W przypadku kont Klientów zastosowanie mają działania określone w pkt 4 powyżej. 9.Usługodawca świadczy usługi zgodnie z obowiązującym prawem. W przypadku stwierdzenia naruszeń, błędów lub zagrożenia bezpieczeństwa Klienta prosi się go o zgłaszanie takich przypadków do Usługodawcy. V Zamówienia 1.Klient może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu poprzez a)strony internetowe: www.duzebuty.com.pl , www.duzebuty.info b)mailem na adres: sklep@duzebuty.com.pl c)telefonicznie pod numerem: 696 21 70 40 w dni robocze w godzinach: 9:00 – 16:00 d) listownie na adres: Jolanta Wardyn, ul. Podchorążych 6/11, 80-298 Gdańsk. 2.Sklep prowadzi sprzedaż wyłącznie na terytorium Polski, nie wysyła towaru za granicę. 3.Ceny w sklepie zawierają podatek VAT ( ceny brutto )
Jolanta Wardyn nie jest płatnikiem podatku VAT. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia. 4.Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego- stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.
5.Rejestracja i założenie konta nie jest warunkiem koniecznym złożenia zamówienia w sklepie Duże Buty. Klient ma możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego bez uprzedniej rejestracji i zakładania konta. 6.W celu złożenia zamówienia Klient powinien dodać do "koszyka" produkt ,który zamierza kupić. Dodanie produktu do " koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dodawane lub usuwane z " koszyka”. „Koszyk” umożliwia Klientowi zarządzanie zamawianymi produktami oraz przeliczanie wartości zamówienia. Do ceny towaru dolicza się opłatę pocztową za dostarczenie towaru do Zamawiającego , która wynosi 14 zł w przypadku wpłaty na konto za całość zamówienia , lub 18 zł w opcji "za pobraniem-zapłata przy odbiorze ".
W/w opłaty są niezależne od  ilości par butów.

7.Wszystkie uwagi do zamówienia -
 wymiary stopy , kolor i rodzaj skóry , zmiany wykonania w porównaniu ze zdjęciem modelu itp.
 należy wpisać do pustej rubryki- ramki " Uwagi do Zamówienia" , która pojawi się po podaniu danych do wysyłki .
Uwagi te można także przesłać mailem na adres sklepu lub za pomocą formularza kontaktowego ze strony sklepu.

8.Aby sfinalizować zamówienie należy dodać do "koszyka” wybrane przez siebie produkty,
 określić rodzaj wysyłki i formę płatności, a następnie wybrać opcję „złóż zamówienie” i postępować zgodnie z podanymi wskazówkami. 
Klient może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na swoje konto, lub bez rejestracji.
W przypadku braku konta podaje się w formularzu dane niezbędne do realizacji umowy.

9.Złożenie zamówienia pociąga za sobą konieczność zapłaty za towar i przesyłkę.

10.Po złożeniu prawidłowego zamówienia, zamówienie uważa się za przyjęte.
 Zamówienia złożone w ten sposób potwierdzane są zwrotną automatyczną odpowiedzią
 o wpłynięciu zamówienia wysyłaną przez system sklepu. 
Za chwilę zawarcia umowy uznaje się więc wysłanie do klienta informacji zwrotnej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.

11.W przypadku zamówień dokonywanych drogą mailową, zamówienia potwierdzane są mailem.
 W przypadku zamówień listowych i telefonicznych – zamówienia potwierdzane są drogą mailową
 lub telefoniczną, w zależności od posiadanych danych. 
Za chwilę zawarcia umowy uważa się potwierdzenie przyjęcia zamówienia.

12.Zamówiony towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez Klienta.

VI Sposób płatności 

1.Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

 a)przelew – wpłata na rachunek bankowy sklepu Duże Buty pełnej wartości zamówienia 
wyliczonej w kalkulacji, przed dostarczeniem zamówionego towaru .
Numer konta jest automatycznie przesyłany w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia.
Koszt dostarczenia przesyłki przy wpłacie na konto - 14 zł 

b) płatność gotówką – przy odbiorze ( za pobraniem ) 
Koszt dostarczenia przesyłki w opcji "za pobraniem " - 18 zł

2.Klient dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi dostawy według cen oraz wysokości kosztów dostawy
 obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.

VII Realizacja dostawy

1.Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.

2.Zamówiony towar dostarczany jest za pomocą operatorów pocztowych ( Poczta Polska , Inpost ).
 Kupujący jest obciążony kosztami dostawy określonymi w cenniku transportu, wynoszącymi 14 złotych , lub 18 zł ( za pobraniem ).
 Koszt dostawy jest niezależny od ilości zamówionych par obuwia pod jeden adres nabywcy.

3.Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Klienta
 z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Klienta spełnić świadczenie zastępcze, 
odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.

4.Termin realizacji zamówienia uzależniony jest od działu, z którego zostaje zamówiony towar i przedstawia się następująco:

a)Buty z działu I - Magazyn Butów Gotowych - wysyłane są niezwłocznie po złożeniu zamówienia ( przy zapłacie za pobraniem ) , 
lub po otrzymaniu wpłaty na konto bankowe ( jeśli wybrano przedpłatę na konto bankowe )

b) Buty z działu II -V Sklepu wykonywane są na zamówienie Klienta, po złożeniu zamówienia i przyjęciu zamówienia przez Sklep.

5. TERMIN  WYKONANIA  BUTÓW:

- Zakład Filipczyk ( buty  oznaczone  symbolem FK )- 
około  10 - 14  dni  kalendarzowych 

- Zakład  LIZARD ( buty oznaczone  symbolem LIZ )-około 10 dni  kalendarzowych.

Jeśli  buty  są  potrzebne  na  konkretny , bliski  termin-  proszę  o  kontakt ze  sklepem  w  celu ustalenia możliwości  wykonania.

 

Zapraszamy  także  do  działu  BUTÓW  GOTOWYCH   w sklepie  internetowym.

Są  tam  gotowe   już   buty  w  promocyjnych  cenach.

Wysyłka  butów gotowych - natychmiast !

 

W przypadku pytań -  proszę  dzwonić , tel.696 21 70 40

 

Wysyłka butów odbywa się paczką pocztową Pocztex 48 Poczta Polska  lub Inpost .

 Dostarczenie przesyłki następuje do dwóch dni roboczych od dnia wysyłki. 
Koszt paczki 14 zł przy wpłacie na konto - lub 18 zł  w opcji "zapłata przy odbiorze "
bez względu na ilość par butów .

 

6.Buty z działu % – Magazynu Butów Gotowych, to buty nowe, pochodzące ze zwrotów, 
nieodebrane przez zamawiającego lub partie przedsprzedażowe.
Wszystkie buty z działu I można zwrócić w terminie 14 dni od dnia otrzymania. 

 7.Buty z działu I -V nie istnieją fizycznie do momentu, gdy nie zostanie złożone zamówienie na ich wykonanie. 

Zamówienie takie oznacza w szczególności: 
określenie z jakiego rodzaju i koloru skóry mają być wykonane buty, 
jakie tęgości butów, obcasy , ewentualne ozdoby  mają być zastosowane,
Jeśli sklep nie otrzyma żadnych informacji na temat wykonania butów ,
to będą wykonane buty takie, jak pokazano na zdjęciu w sklepie , oraz w tęgości podstawowej G.
 
Wszystkie zmiany elementów wykonania można wpisać do rubryki z uwagami, 
która pojawi się podczas zamawiania przez ''koszyk'' w końcowym etapie , 
albo podać mailem na adres sklepu.

   

8;Szczegółowe informacje dotyczące doboru obuwia do stopy, mierzenia stopy 
i charakterystyki precyzyjnego złożenia zamówienia na obuwie ze sklepu DużeButy dostępne są w zakładkach: 
Informacje na temat butów oraz Mierzenie stopy. 
 
 
VIII.Odstąpienie od umowy 
1.Buty ślubne, wizytowe, półbuty, sandały ,klapki w rozmiarze 42-46 
nawet ze zmienionym przez Zamawiającego wykonaniem
( w porównaniu do zamieszczonych w sklepie zdjęć ) dotyczącym
rodzaju i koloru materiału-skóry , ozdoby , obcasa , przebiegu pasków , rodzaju tęgości itp .
- można zwrócić odstępując od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni kalendarzowych 
od dnia otrzymania towaru ,
 lub buty wymienić na inny rozmiar lub inny model w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania, 
z zastrzeżeniem wyjątków podanych w pkt. 2 .

- Można zwrócić botki w rozmiarze 42-46 jeśli obwód botków w kostkach bocznych wynosi do 30/31 cm
Obwód botków w kostkach bocznych do 30/31 cm jest tegością standardową.

Tęgość botków w haluksie może być powiększona ( H lub K ).

- Kozaków nie można zwrócić ,
gdyż są one wykonywane tylko wg indywidualnych wymiarów Zamawiającego.

 
  
2.Nie można zwrócić butów , czyli odstąpić od umowy , ani wymienić butów w przypadku : 
-a) indywidualnego dopasowania tęgości stóp do obuwia - wykonanie butów na stopy
w dwóch różnych tęgościach
-b) wykonania butów o różnej numeracji - stopy o różnych rozmiarach 

-c) botków wykonanych według indywidualnych wymiarów - jeśli obwód w kostkach przekracza
30/31 cm .

-d) Nie można zwrócić kozaków , gdyż są one wykonywane tylko wg indywidualnych wymiarów.

- e) nie można zwrócić ani zamienić butów jeśli noszą one ślady użytkowania,
ślady wykraczające poza "normalne przymierzenie" ,
jakby było to uczynione w sklepie stacjonarnym.

ZWROT butów :
Można  zwrócić  półbuty (czółenka-sandałki-klapki  )    w  rozmiarze 42- 46 wykonane :
- w tęgości  standardowej , 
- w tęgości poszerzonej  o jedną  tęgość , czyli wykonane  w tęgości H  
- w tęgości poszerzonej K - wykonywanych na poszerzonych specjalnych kopytach  

Nie można zwrócić  półbutów ,czółenek, sandałów ,klapek i botków
wykonanych  w  różnych rozmiarach / tęgościach dla  każdej ze stóp osobno,
oraz butów w których obwód w kostkach jest większy niż 30/31 cm.
Nie można zwrócić kozaków .

Jest to uregulowane w Rozdziale 4, art.38, pkt.3 Ustawy z 30 maja 2014 r
o prawach konsumenta , który brzmi :

"Art. 38. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość
nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: pkt. 3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,
wyprodukowana według specyfikacji konsumenta
lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb"

3. Konsument ,który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić ( z zastrzeżeniem art.38 ) 
 bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie
czternastu dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy.
 Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 Oświadczenie można wysłać:
a) drogą elektroniczną na adres:
sklep@duzebuty.com.pl
b)bądź też listownie na adres: JOLANTA WARDYN
ul. Podchorążych 6/11, 80-298 Gdańsk
c)Konsument może skorzystać z formularza o odstąpieniu od umowy zawartego na stronie sklepu. 

4.Sprzedający niezwłocznie przekazuje konsumentowi potwierdzenie przyjęcia oświadczenia
o odstąpieniu drogą elektroniczną
 – przy wykorzystaniu wskazanego przez konsumenta adresu poczty elektronicznej lub przy użyciu innego środka komunikowania się,
 jeżeli użycie poczty elektronicznej nie jest możliwe.
 
5.Sklep Duże Buty ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy,
zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, 
 tzn. kwotę ceny butów i opłatę pocztową za przesyłkę do Klienta.
 Sklep Duże Buty
nie zwraca opłaty pocztowej przy zwrocie butów do Sklepu 
- zwrot butów do sklepu jest na koszt Zamawiającego.
 
6.Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty,
jakiego użył konsument, 
chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu,
 który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 
7.Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, przez co należy w szczególności rozumieć
koszt odesłania towaru z powrotem do sprzedającego
 (zgodnie z zasadą wyrażoną w orzeczeniu ETS w sprawie C-511/08 
oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami). 

8.Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy niezwłocznie,
jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem 

9.Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy
będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający
poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 
IX Reklamacje 
 1. Jeżeli sprzedany produkt jest niezgodny z zawartą umową sklep Duże Buty  ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta i rozpoznaje reklamacje z tego tytułu na podstawie przepisów Ustawy o Prawach Konsumenta dotyczących niezgodności towaru z umową (art. 43a i następne Ustawy o Prawach Konsumenta).
 2. W razie niezgodności produktu z umową, Konsument może żądać naprawy produktu lub wymiany. Jeżeli doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów  Sklep Duże Buty może:
  a)wymienić produkt, gdy Konsument żądał naprawy, lub
  b) naprawić produkt, gdy Konsument żądał wymiany.
  Jeśli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sklepu ,Sklep Duże  Buty  może odmówić doprowadzenia produktu do zgodności z umową, a Konsument może zgłosić żądanie wskazane w ust. 4 poniżej. 
 3. Sklep Duże  Buty zapewnia odbiór produktu na własny koszt( lub zwraca koszty odesłania  towaru do  Sklepu ). Następnie  Sklep Duże  Buty  naprawia lub wymienia produkt w rozsądnym czasie. Sklep Duże  Buty  ponosi koszt naprawy lub wymiany produktu i odsyła towar  do  Klienta na swój  koszt.
 4. W razie stwierdzenia niezgodności produktu z umową, Konsument może żądać obniżenia ceny albo zwrotu ceny z powodu odstąpienia od umowy, jeżeli:
  a) Sklep Duże  Buty  odmówił doprowadzenia produktu do zgodności z umową zgodnie z ust. 2 powyżej;
  b) Sklep  Duże  Buty  nie doprowadził produktu do zgodności z umową zgodnie z ust.3 powyżej;
  c) brak zgodności produktu z umową występuje nadal, mimo że Sklep Duże Buty  próbował doprowadzić produkt do zgodności z umową;
  d) brak zgodności produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo zwrot ceny z powodu odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w ust. 2 powyżej;
  e) z oświadczenia Sklepu  lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on produktu do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 5. Obniżona cena pozostaje w takiej proporcji do ceny produktu, w jakiej wartość produktu zgodnego z umową zostaje do wartości produktu niezgodnego z umową. Sklep  zwraca Konsumentowi kwotę należną w ramach obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.
 6. Konsument nie może odstąpić od umowy i żądać zwrotu ceny za produkt, jeśli niezgodność produktu z umową jest nieistotna. W razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca  produkt na  koszt Sklepu . Sklep zwraca Konsumentowi cenę produktu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania produktu.
 7. Sklep  zwraca cenę takim samym sposobem zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie powoduje dla niego żadnych kosztów.
 8. Sklep odpowiada za niezgodność produktu z umową, która istniała w chwili dostarczenia produktu i została ujawniona w ciągu dwóch lat od chwili dostarczenia produktu, chyba że termin przydatności do użycia jest dłuższy.
 9. Sklep nie odpowiada za niezgodność produktu z umową jeśli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, dostał wyraźną informację o tym, że nabywany produkt jest niepełnowartościowy (np. produkt z uszkodzeniem, zabrudzeniem, etc.) i zaakceptował brak konkretnej cechy produktu.
 10.  Niedopasowanie  obuwia  do  stopy  czy wygoda  obuwia  - nie  jest niezgodnością   produktu  z umową. 
 11. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane: 
  imię i nazwisko, adres do korespondencji (również adres e-mail oraz numer telefonu)
  przedmiot reklamacji,opis niezgodności produktu z umową
 12. Sprzedawca ma 14 dni na ustosunkowanie się do reklamacji, 
  a jeśli tego nie uczyni to automatycznie oznacza, że uznaje roszczenie.
   
 
X. Postanowienia końcowe 
1.Zmiana treści niniejszego regulaminu może nastąpić 
po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian 
nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie. 

2.Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu
będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. 
Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w regulaminie może usunąć swoje Konto. 
Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, 
który jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, 
rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami 
Kodeksu postępowania cywilnego. 

Spory można rozstrzygać także drogą pozasądową - internetową , poprzez platformę ODR ,
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL
mail do sklepu : sklep@bialebuty.com.pl

3.Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem,
który nie jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, 
rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy 
ze względu na siedzibę Sklepu. 


4.Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:
telefon: 696 21 70 40 w godz. 9-16 
e-mail: sklep@duzebuty.com.pl
pisemnie na adres: 
JOLANTA WARDYN 
ul. Podchorążych 6/11, 
80-298 Gdańsk 
 
5.Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie 
za pośrednictwem linku 
zamieszczonego na stronie głównej sklepu internetowego Duże  Buty. 
Regulamin może zostać utrwalony, 
pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych. 

6.Nazwa sklepu internetowego BiałeButy, adresy stron, pod którym jest dostępny:
www.bialebuty.com.pl, www.bialebuty.pl oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące 
stanowią przedmiot prawa autorskiego 
i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela sklepu 
jest zabronione. 

7.Dane osobowe Użytkowników sklepu podlegają ochronie
zgodnie z Polityką Prywatności sklepu Duże  Buty. 
Wszystkie dane klientów wykorzystywane są wyłącznie do obsługi i realizacji złożonego zamówienia. 
Żadne dane nie są udostępniane osobom trzecim. 
W dowolnym momencie klient ma prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych, 
a także do ich usunięcia z bazy sklepu. Zamawiający wyraża zgodę 
na przetwarzanie podanych danych osobowych wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia. 

8.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie,
zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy 
Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ), 
ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204), 
ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), a także ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
 o ochronie danych osobowych 
(Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883). 
 
9.Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać
 jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 roku 
- Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 
W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy. 

10.Niniejszy regulamin, jest regulaminem o którym mowa w art 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym, 
zgodnie z treścią innych ustaw, które odpowiednio regulują ten obowiązek. 

11.Zbiór danych osobowych klientów sklepu
 prowadzonego przez Jolantę Wardyn został zarejestrowany w GIODO pod numerem 129707. 
12.Sklep BiałeButy nie umożliwia dodawania w sklepie opinii Klientów  o produktach . 
Sklep nie zbiera, nie tworzy , nie publikuje żadnych opinii na temat oferowanych towarów.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl